Skip to content

Dank dat u tijd vrij kon maken, Corona, ik zie dat u druk bent de laatste tijd.

Echt, ik kan maar heel even praten. Ik heb mijn handen namelijk vol aan mijn onverwachte succes. Maar omdat iedereen kwaad over mij spreekt en jij de eerste bent die MET mij wil praten, in plaats van OVER mij, maak ik graag wat tijd vrij. Wat zou je willen weten?

U kunt uw eigen verspreiding nauwelijks bijhouden?

Klopt, dat kan ik niet, maar dat hoeft ook niet. Waarom zou ik de explosieve groei van mijn succes bijhouden? Dat doen jullie al voor me, al lopen jullie altijd net wat achter de feiten aan. Eerlijk gezegd doe ik niet zoveel anders dan wat jullie mensendieren al eeuwen hebben gedaan.

Wat wij al eeuwen hebben gedaan?

Duizenden diersoorten uitroeien, natuurlijke hulpbronnen uitputten, het klimaat verstoren, de natuur om zeep helpen. Wat jullie hebben verwoest aan leven op deze planeet is op zijn zachtst gezegd indrukwekkend, maar vooral ook zorgwekkend en in alle gevallen naïef. Alles ter meerdere eer en glorie van de ongebreidelde groei van ‘homo consumens.’ Nu jullie beginnen te proeven aan een explosieve groei die jullie zélf kan schaden begin je ineens te piepen. Wat gij niet wilt dat u geschiedt…

Het klinkt alsof u boos bent

Boosheid is voor stervelingen. Virussen als ik kennen geen gevoel, hoewel ik goed gedij in atmosferen van angst en onzekerheid, zoals jullie dat noemen. Het is voor mij goed toeven in mensenlijven en die zijn er in overvloed. Hoe gretiger jullie contact, hoe sneller mijn succes. Ik heb mijn eigen succes niet gepland, ik surf mee op jullie gemakkelijke contact en geniet van mijn makkelijke macht, al heb ik daar geen specifiek belang bij. Ik ben ook maar een schaakstuk van een hogere orde. We zitten hier samen in, weet je.

Een schaakstuk van een hogere orde?

Een hogere orde die jullie mensen en wij virussen met elkaar delen. Had je niet gedacht hè? Ik heb begrepen dat het tijd werd om jullie de ogen te openen en dat ik daar een sleutelrol in mag spelen. Ik heb geruchten gehoord dat ik het kantelpunt zou aankondigen van veranderende machtsverhoudingen in deze bizarre stratosfeer. Jullie gaan inzien dat je elkaar echt allemaal nodig hebt en dat alle stemmen gehoord moeten worden, om je gezond tot elkaar te verhouden. ‘Think globally, act locally’ is het motto. Het is verrassend om plotseling zo beroemd te zijn en voor jullie spijtig, maar kennelijk is het nodig dat juist ik nu zo’n belangrijke rol speel in jullie bewustwording.

We zitten hier samen in, zegt u?

Absoluut. Jullie snappen nog steeds niet mijn echte boodschap. Ik ook niet helemaal, maar ik schijn jullie te dwingen om solidair te worden. Om te beseffen dat uiteindelijk alleen samenwerking en openheid echt effect sorteren, vertrouwen en daadkracht. Ik ben een boodschapper under cover, die jullie voorbij het uitgekauwde ‘macht-over’ denken duwt. Ik dwing jullie richting solidariteit en ‘gedeelde macht’ en dankzij mij is er nu direct al schonere lucht, wat jullie met al je eindeloze gezwets over klimaatakkoorden niet voor elkaar konden krijgen. Kennelijk hebben jullie mij nodig om wakker te worden.

Hebben wij u nodig? Of u ons?

Beide. Zachte heelmeesters maken stinkende wonden weet je. En jullie wereldwijde welles nietes spelletjes en versnipperde eigenbelangen zijn als zachte heelmeesters geweest, die een verdeelde Aarde heeft gecreëerd met heel wat stinkende wonden. Er zijn draconische ingrepen nodig en die worden nu genomen. Grote schoonmaak. Snap je? Ik ben niet uit op alleenheerschappij, ik ben zoals gezegd alleen maar een schaakstuk, ingezet door een hogere orde. Een spiegel van jullie inborst. Maar ik moet echt verder nu…

Back To Top