Skip to content

Voor uw organisatie

Wij verzorgen op maat gemaakte trainingen, on-the-job coaching trajecten, inspiratie-sessies, studiedagen en interactieve lezingen. Op locatie en online. Wij hebben teams, leidinggevenden en managers getraind van o.a.: De Nederlandse Bank, het CJIB, ProRail en de Gemeente Utrecht. En ook lerarenteams en kinderen op scholen. Kijk rustig verder op deze pagina of neem direct contact op.

Vakinhoudelijke deskundigheid: 10

Medewerkers van een team bij Univé, beoordeelden in 2020 mijn vakinhoudelijke deskundigheid met een 10, evenals het stimuleren van eigen inbreng en interactie. Ze gaven een 8 voor: de cursusopzet, praktijk gerichtheid, relevantie v/h studiemateriaal, manier van overbrengen, beantwoorden van vragen en aansluiten bij de kennis en ervaring v/d deelnemers. Ook interesse in een teamtraining?

ProRail webinar Randstadspoor

17 oktober 2014 – Jenny Kamstra

Waarom Geweldloze Communicatie?

Projectmanager Gerrit ten Klooster: “Omwonenden van ons project zochten zeer frequent en intensief contact met de afdeling Publiekscontacten, die smachtte naar een oplossing. Toen las ik een interview met Jan Carel van Dorp van het NL Centrum voor Geweldige Communicatie. Eind 2012 sprak ik zijn collega Susana Rusch. Nu, 2 jaar later, heeft GC ons veel opgeleverd. Ook mijzelf. Ik wilde al jaren leren om meer gevoel in mijn communicatie te brengen. GC biedt dat.”

Wat heeft GC jullie als team gebracht?

“De inzet van GC heeft ons sterk geholpen in relatie tot onze stakeholders. Dankzij GC weten we nu meer over de werkelijke behoefte van de mensen in de omgeving waarin we werken.”

Wat doe je dan nu anders dan voorheen?

Gerrit: “Ik sta nadrukkelijker stil bij mijn eigen behoeftes. En als ik iets waarneem stel ik mijn oordeel uit. Want wie oordeelt stopt met kijken. Ik probeer er bewust pas later iets van te vinden en eerst te bepalen wat er nou eigenlijk gebeurt, bij mezelf en bij mijn gesprekspartner.” 

Tjarco, wat leverde GC jou op?

Tjarco Tiegelaar, bouwmanager spooruitbreiding: “De vaardigheid om achter de discussie te kunnen kijken, met een open blik naar iedere vraag. We kregen veel opmerkingen over geluidsoverlast, stof, trillingen. Dan beland je snel in ‘welles-nietes’. Het voordeel van GC is dat je beter leert begrijpen waar een vraag vandaan komt, waar de frustratie zit. Dat helpt. Het mooie is dat we nu juist van kritische stakeholders complimenten krijgen.”

Wat doe je dan precies?

“Beginnen bij jezelf. Open en transparant je eigen behoefte kenbaar maken. Daarna vraag je naar de behoeften van de ander. Dat is belangrijk, want iedereen wil gehoord worden.”

Wat adviseer je collega-bouwmanagers?

“Neem de tijd. Wees alert op automatische gedrag, kies creatie in plaats van reactie, verdiep je in wat er gebeurt bij jezelf en bij de ander.”

Marielle, hoe ontdekte jij GC?

Omgevingsmanager Marielle Frumau: “Er zitten 10.000 omwonenden, ambtenaren en collega’s op de tribune die allemaal iets van ons project vinden. Bepaalde klachten kwamen voortdurend terug. Wij zijn naar buiten gegaan. Hebben deze training gevolgd, maar bieden ook: spreekuren, klankbord groepen en informatie avonden. Alles om op te halen wat er leeft, contact te houden. Door GC te gebruiken ontdekken we wat er buiten leeft en kunnen we dat goed delen met het projectteam.

Wat heb je geleerd?

“Om te luisteren achter de vraag. Ik nodig mensen uit te zeggen wat ze willen weten en of ik iets voor hen kan betekenen. Het mooie van GC is ook dat je duidelijk kunt aangeven wat jouw behoeftes zijn en wat binnen jouw mogelijkheden ligt. Je kunt op een geweldloze manier grenzen stellen.”

Geef eens een voorbeeld

“Een vrouw had er last van dat wij midden in de nacht geluid produceerden. Ik zei dat wij ’s nachts aan het spoor werken omdat er overdag treinen rijden. Toen bleek zij ook wakker te liggen door haar thuissituatie. Dat kwam boven water dankzij het luisteren naar wat er achter haar vraag lag.”

Hoe is het om met GC te werken?

“Heel rijk. De kern is dat je goed voor jezelf zorgt en bedenkt waar je behoeftes liggen. Je zorgt ook voor de ander. Je zegt: Ik hoor wat u zegt, is dit wat u bedoelt? Het vergt veel training, inzet en geduld om te automatiseren. Ik zou het elk project-team aanraden. Je krijgt goed kijk op wat er leeft bij jezelf in je omgeving.”

Back To Top