skip to Main Content

Ik ben onder de indruk hoe je met kritiek omging, je die persoon helemaal kon horen en haar behoeften kon aanvoelen en gissen. Ik ervoer dat je de dingen daar kon laten waar ze hoorden. Dat vervult mijn verlangen naar respect, erkenning en emotionele hygiëne. Ook was ik geraakt in hoe je jezelf liet zien, in wat je wel of niet wilde en waarom, en programmadelen schrapte, zonder oordeel naar jezelf…

Tijdens de twee dagen zelf genoot ik van de duidelijkheid die je mijns inziens schiep naar de groep, behalve bij een specifieke oefening. Ik genoot ook van de vrijheid die ik ervoer, toen je benadrukte dat wij konden gaan zitten of liggen waar en hoe we maar wilden, hoe je ons de mogelijkheid en ruimte gaf om onszelf te zijn in een groep.

Zelf voelde ik me veilig in de groep en was ik regelmatig geraakt over de eerlijkheid van de mensen, met ieder hun eigen worsteling. De variëteit aan werkvormen, oefeningen en bewegingen, vervulde mijn behoefte aan afwisseling en dynamiek.

Na twee dagen training ‘Over Grenzen’, voelde ik me blij, ontspannen en rustig. Alsof ik intern had opgeruimd. Het voldoet aan mijn behoeft om rust en blijheid in mezelf te ervaren. Ook inzicht in de situaties die speelden, creëert samen met die rust blijkbaar ruimte in mijn systeem.

Voor mezelf was het soms pijnlijk om te merken wat ik eigenlijk zelf doe en welk effect dat geeft. Het is fijn om dan tools te hebben om mee te werken. De sfeer van de tweede dag, waarin we hilarisch konden lachen om ons eigen gedrag, zorgde ervoor dat ik met energie en vrolijkheid naar huis ging. Dank, dank, dank!!

November 2019

Back To Top