Skip to content

Zondag avond Zoom lessen GC

16 July 2024

20:26

Venue

Bilthoven

16 LESSEN OM DE WEEK | JIJ KIEST WELKE JE VOLGT

Zondag avond Zoom lessen GC

Praktische gegevens

Data + tijd online lessen

  • Tijd:  19.30 – 21.30 uur | via Zoom
  • Startdatum:  8 september 2024
  • Einddatum: 20 mei 2025

Op het inschrijfformulier kun je aanvinken welke les of reeks je wilt volgen. 

Investering

  • € 45,–  per losse les
  • € 36,–  per les  (10-strippenkaart)
  • € 30,–  per les  (alle 16 lessen ineens)

Trainer

Susana Rusch García
Bij eventuele verhindering neemt een collega gecertificeerde GC trainer de les over.

Boek vereiste

Voorkennis heb je niet nodig, het basisboek Geweldloze Communicatie wel. Dat kun je hier kopen. Ik verwijs er regelmatig naar.

Studiebelasting

2 contacturen per les

Zondag avond Zoom lessen GC inhoudelijk

Of je nu begint of al ervaring hebt met Geweldloze Communicatie, in deze lessen heb je de tijd om net wat dieper dat éne thema in te duiken, ook in break-out rooms. Je kunt losse lessen kopen, alle 16 tegelijk, of een 10-strippenkaart. Een ideale formule als je GC wilt opfrissen èn om kennis mee te maken. Kom je ook veel oefenen, ervaringen delen met anderen en je week een fantastische impuls geven? 

Online les 1: Mijn behoefte ontmoeten

‘Alles wat we doen, doen we om een behoefte te vervullen’, zei Marshall Rosenberg. Behoeften zijn de spil waar Geweldloze Communicatie om draait, de bronnen van onze levensenergie, de oorzaak van onze gevoelens. Daarom gaan we deze eerste les onze behoeften ontmoeten, nieuwsgierig en behoedzaam: door erop te associëren, erover te schrijven, of door te horen hoe eenzelfde behoefte bij ieder van ons iets anders betekent. En misschien benaderen we behoeften wel systemisch…

Online les 2: De kunst van zelfnabijheid

Hoe blijf je dichtbij jezelf in gesprek met een ander? Voordat je het weet reageer je verdedigend, met sympathie of enthousiast, in plaats dat je kiest wat je zegt, hoe en waarom. Ben jij het type dat snel van alles voelt? Of heb je direct je oordeel klaar? Beide is fantastisch, want zowel gevoelens als oordelen wijzen richting je behoeften. Deze les begin je de kunst van zelfnabijheid te leren verstaan. We laten ons daarbij helpen door de 4 elementen van GC: waarneming, gevoel, behoefte en verzoek.

Online les 3: Waarneming . . . en de valkuil

‘Ik zie dat je boos bent’, is dat een waarneming of een interpretatie? Onze taal zit vol aannames, veronderstellingen, oordelen en interpretaties. Gelukkig maar, het zou knap saai zijn zonder! De sport is vooral om het onderscheid te kennen tussen een waarneming en wat dat niet is. Dat maakt de kans aanzienlijk groter dat jij je boodschap over de Bühne krijgt en gehoord wordt. Deze les doen we laagdrempelige oefeningen, die je helpen om in heldere bewoording te zeggen wat je waarneemt.

Online les 4: Gevoel . . . en de valkuil

‘Ik voel me aangevallen’, ken je die? Je kunt beter zeggen: ‘Ik denk dat jij mij aanvalt’ Hoe vaak hoor je uitspraken als: ik voel me in de steek gelaten, onder druk gezet of niet serieus genomen? Of zeg je het zelf? Deze les ga je onderscheid leren maken tussen dergelijke, vage uitspraken en wat daar onder zou kunnen zitten aan concrete gevoelens en behoeften. Zowel in de rol van spreker als in de rol van luisteraar. Doe mee en ontdek de kracht van helder verwoorden wat er bij jou leeft aan gevoel.

Online les 5: Behoefte . . . en de valkuil

‘Ik heb er behoefte aan dat je naar me luistert.’ Krijg je nu zin om te luisteren? De persoon die dit zegt wil waarschijnlijk gehoord worden, verbinding, erkenning of gemak. Behoeften worden vaak verward met de dingen die je doet (of gedaan wilt hebben) om die behoefte te vervullen: strategieën, manieren of oplossingen. Deze les gaan we behoeften en hun valkuilen vanuit verschillende richtingen benaderen, ervaren, onderzoeken en oefenen. Oefenen hoe ze het lekkerst ‘bekken’ en het meeste ‘kloppen.’

Online les 6: Verzoek . . . en de valkuil

“Ik zou het fijn vinden als je de volgende keer meer rekening met me houdt.” Vaag! Verzoeken maken duidelijk wat voor concrete actie je vraagt van de ander. Ook eindigen ze met een vraagteken. Soms nodigen ze uit tot verbinding, zoals in: “Hoe is dat voor jou?” Deze les oefenen we met verschillende verzoeken en hun valkuilen: eisen en vage wensen (zoals de openingszin). Met je verzoek kun je het gesprek sturen en maak je duidelijk wat je terug wilt van de ander ten opzichte van wat je zegt.

Online les 7: Uit jezelf

Je wilt een punt maken, maar stuit op weerstand. Herkenbaar? Deze les oefen je om jezelf eerlijk te uiten door te zeggen wat je waarneemt, voelt, wilt en verzoekt. Je oefent om je zodanig te spreken, dat elke zinsnede uitnodigt tot door luisteren. Je ontdekt welk taalgebruik contact bevordert of juist niet. In het woord ‘eerlijk’ zit het woord eer: als je jezelf eerlijk uit, doe je eer aan wat voor jou belangrijk is, je behoefte, terwijl je tegelijk respectvol blijft naar de ander.

Online les 8: Luisteren op 4 manieren

De manier waarop je naar een lastige mededeling luistert, zoals Je bent overgevoelig, bepaalt je gevoel. Je kunt: 1] terug blaffen 2] met de staart tussen je benen afdruipen 3] contact maken met jezelf, je gevoel en behoefte en 4] je inleven in de ander: wat zou die voelen of verlangen? Deze les gaan we op hilarische en toch diepe wijze oefenen met deze vier manieren van luisteren. Zo werken we langzaam toe naar empathisch luisteren, want dat is de vierde manier. Kostelijk en inzichtelijk.

Online les 9: Empathisch leren luisteren

Het belangrijkste van empathisch luisteren is niks doen, zelfs niet je best, maar eerder gewoon relaxed aanwezig zijn. Daarnaast kun je jouw empathische aanwezigheid ook demonstreren met woorden, zei Marshall Rosenberg. Gissen wat de essentie is achter de woorden van de ander, wat die zou kunnen voelen en verlangen. Leren onder woorden brengen wat er zou kunnen leven bij de ander is een kwestie van ‘meters maken.’ En dat gaan wij doen deze les: veel oefenen.

Online les 10: Empathie of sympathie?

Voortbordurend op het thema empathie, onderzoeken we het verschil tussen: empathie, sympathie, troosten, en veel meer. We gaan spelen met reacties die een empathische respons in de weg zitten. Ook ga je deze les ervaren hoe verschillende soorten reacties voelen. Sympathie kan veel verbinding geven, het is ‘goed’ noch ‘fout’. Het gaat erom dat je het onderscheid leert tussen sympathie en empathie en dat je een keuze krijgt in wat je wanneer wilt toepassen.

Online les 11: Inbreken en verbinding houden?

Een spreker onderbreken, dat doe je niet! Ben jij ook zo opgevoed? Marshall Rosenberg zei dat je een ander moet onderbreken vanaf het eerste woord dat je te veel is. Hoe langer je wacht, hoe moeilijker het wordt om het nog ‘netjes’ te doen. Deze les gaan we oefenen met inbreken en toch de verbinding houden. We starten met onderbreken op een ‘botte’ manier en werken geleidelijk toe naar een geweldloze manier. Want jij wilt toch ook dat een ander echt luistert en niet doet alsof?

Online les 12: Moeten, kiezen en je motivatie

Waarom doe je de dingen die je doet? Omdat het nu eenmaal moet? Welke behoefte wil je ermee vervullen? Tijdens deze les gaan we ‘moeten’ vervangen door ‘kiezen’ en onderzoeken vanuit welke motivatie we sommige dingen doen. Misschien wel: om het geld, om goedkeuring te krijgen, om straf te voorkomen, om schaamte of schuld te vermijden of uit plichtsbesef. We werken op basis van hoofdstuk 9 van het boek van Marshall Rosenberg: ‘Compassievol contact maken met jezelf.’

Online les 13: Spijt, je verleden helen

Dit is een van de krachtigste GC-processen die ik ken om je heelheid te omarmen. Een magisch proces, dat balans brengt in twee delen van je innerlijk. Ooit heb je iets (niet) gezegd, gedaan of gedacht waar je nog spijt van hebt. Deze les maak je contact met de behoefte die daarbij niet vervuld was en kun je rouwen. Ook ga je jezelf vergeven, door contact te maken met de behoefte die je had willen vervullen, door te doen wat je deed, zei of dacht. Tot slot een verzoek aan jezelf.

Online les 14: Geniet van je boosheid

Boosheid is 10% waarneming en 90% gedachten, leerde ik ooit in Boeddhistische kringen. Niet voor niets dat Marshall Rosenberg veel aandacht besteed aan gedachten bij boosheid. Dat gaan wij ook doen, deze les, want ‘as long as they stay in the mind, they are going to run the show.’ Je gaat je gedachten op papier zetten en vertalen naar de taal van het leven. Misschien is er nog tijd om je in te leven in de ander. En tot slot oefen je om hardop je boosheid uitspreken door je eerlijk te uiten.

Online les 15: Over grenzen

“Hij ging echt over mijn grens!”, heb je dat wel eens gehoord? Maar waar lag die grens dan? Deze les ga je oefenen om je grens te voelen en aan te geven. Eerst reactief, daarna steeds meer op een Geweldloze Communicatie manier. Hoe meer jij je behoefte kan belichamen, hoe eenvoudiger het is om in je eigen ruimte te staan. Zo wordt het aangeven van je grens niet meer het tegenhouden van een ander, maar het krachtig staan voor wat voor jou belangrijk is, in contact met de ander

Online les 16: Dankbaarheid en waardering

Dankbaarheid en waardering hebben de hoogste trillingsfrequenties. Mensen die hier dagelijks bij stilstaan hebben hoge weerstand tegen ziekte. Wat waardeer jij aan jezelf? En aan anderen? Als afsluiting van 16 online lessen, gaan we het leven vieren door onze dankbaarheid en waardering te uiten, niet door complimenten uit te delen, maar door te benadrukken welke daden of woorden mijn leven verrijken, welke van mijn behoeften daarmee vervuld zijn en wat ik daarbij voel.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ik schrijf me in

De Zondag-avond Zoom lessen zijn van 19.30 tot 21.30 uur

Back To Top